LỊCH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO
Tháng 10, 11/2019

 

THỜI GIAN

TÊN HOẠT ĐỘNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM GIA

Tháng 10, 11/2019

Cuộc thi Én vàng sinh viên TGU, Mùa 2, năm 2019

CSC

Thí sinh đăng kí dự thi

Tháng 10, 11/2019

Cuộc thi Giọng ca vàng Bolero TGU 2019

CSC

Thí sinh đăng kí dự thi

28/10/2019

Hội nghị giữa nhiệm kì 2018 - 2020, BCH Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang

B14, CSC

BCH HSV trường

BCH các LCH SV trực thuộc