DOANH NHÂN TRẦN Đ LIÊM VÀ CÔ H TH NGC THANH
T
NG 60 PHN QUÀ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐI HC TIỀN GIANG

 

Ngày 8/5/2020, Hội Sinh viên Trường Đi hc Tin Giang đã trao 60 phn quà và 2 sut hc bng cho sinh viên khó khăn do nh hưởng ca dch Covid-19. Mi phn quà gm các nhu yếu phm tr giá hơn 100.000đ và mi sut hc bng tr giá 500.000đ. Tng giá tr các quà tng và hc bng hơn 7 triu đng. Đây là nhng phn quà ca doanh nhân, nhà thơ Trn Đ Liêm (Ch tch Hip hi Vn ti thy ni đa Vit Nam, Ch tch Hi đng qun tr Hp tác xã Rch Gm) và cô H Th Ngc Thanh (Thư vin viên, Trung tâm Thông tin – Thư vin) đã h trợ cho các em.

http://www.tgu.edu.vn/upload/images/adf916eea923537d0a32.jpg

Doanh nhân, nhà thơ Trn Đ Liêm và cô H Th Ngọc Thanh trao quà cho các em sinh viên

Doanh nhân, nhà thơ Trần Đỗ Liêm chia sẻ: “Hưởng ứng lời kêu gọi của UB MTTQ Việt Nam nhằm góp phần tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và có thêm nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. Gia đình tôi đã tặng hơn 400 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gồm gạo (4000kg) và nhu yếu phẩm, tổng trị giá 50 triệu đồng, trong đó có các em sinh viên của Trường Đại học Tiền Giang. Những món quà này một phần hỗ trợ cho các em sinh viên vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện”.

http://www.tgu.edu.vn/upload/images/b9e9fea0416dbb33e27c.jpg

Ths. Nguyễn Minh Quân (Ch tch Hi Sinh viên Trường Đi hc Tin Giang) tng hoa cm ơn nhà tài trợ

Hơn 10 năm qua, doanh nhân, nhà thơ Trần Đỗ Liêm (Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Rạch Gầm) đã đồng hành và có nhiều đóng góp thiết thực cho hoạt động đào tạo, tài trợ học bổng, khởi nghiệp và các chương trình thiện nguyện của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang. Được biết, ông và gia đình thường xuyên tham gia đóng góp vật chất thiết yếu ủng hộ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

NH SƠN, CHÍ VỸ