BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  “KINH NGHIỆM KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"

 

Ngày 22/12/2019, tại Phòng K14, cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang, ThS. Nguyễn Minh Quân, Chủ tịch Hội Sinh viên đã Báo cáo chuyên đề  “Kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến và quản lý tài liệu tham khảo để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học" dành cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.

Nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học mà cụ thể là tìm kiếm, khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến và kỹ năng quản lý, trình bày tài liệu tham khảo cho sinh viên của Trường Đại học Tiền Giang để góp phần phát triển chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường Đại học Tiền Giang; Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế tổ chức báo cáo chuyên đề “Kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến và quản lý tài liệu tham khảo để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học" dành cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang nhằm thông tin về thực trạng và định hướng phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang và chuẩn bị hỗ trợ sinh viên tham gia các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2019 - 2020; Giúp sinh viên có thêm kỹ năng, công cụ để tìm kiếm, khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến và kỹ năng quản lý, trình bày tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và việc học và chia sẻ những kinh nghiệm, bài học về công bố kết quả nghiên cứu và các lỗi thường mắc phải khi trình bày đề cương, thuyết minh nghiên cứu và bài báo khoa học.

ThS. Nguyễn Minh Quân, Chủ tịch Hội Sinh viên cho biết: "Buổi tập huấn không đông các bạn sinh viên, nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, chính các bạn tham dự tập huấn đã có định hướng sẽ vận dụng những điều được nghe báo cáo để thực hiện các đề tài NCKH trong tương lai gần".

BAN BIÊN TẬP