CUỘC THI TRỰC TUYẾN: TÌM HIỂU LỊCH SỬ, VĂN HÓA,
TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

CHỦ ĐỀ: "DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA"

-------------------------------------

Ngày thi thứ bảy - 28/6/2020

 

Thiết thực tổ chức các hoạt động cho sinh viên tìm hiểu văn hóa truyền thống lịch sử dân tộc, đất nước Việt Nam từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước trong sinh viên; Tạo sân chơi trí tuệ cho hội viên – sinh viên nhằm nâng cao kiến thức, khả năng ứng phó tư duy linh hoạt và kiến thức về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang tổ chức cuộc thi trực tuyến: Tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, đất nước Việt Nam, Chủ đề: "Dân ta phải biết sử ta".

 

THỂ LỆ CUỘC THI

 

- Hàng ngày lúc 17h (từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020), trên trang web www.sinhvientgu.com và fanpage Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên TGU https://www.facebook.com/DoanHoiTGU/ sẽ đăng link bài thi với 10 câu hỏi thuộc chủ đề cuộc thi.

- Các thí sinh sẽ trả lời bằng cách click vào link khai báo thông tin và thực hiện phần thi. Thí sinh trả lời 1 lần duy nhất.

- Thời gian ghi nhận kết quả thi là 15 giờ ngày hôm sau. Các câu trả lời sau 15 giờ sẽ không được tính.

- Thí sinh tham gia đủ 7/7 ngày và trả lời đúng tối thiểu 42/70 câu hỏi sẽ được chứng nhận tham gia 01 hoạt động cấp trường để cộng điểm rèn luyện theo quy định (ghi nhận trực tuyến tại website: www.hoisinhvien.tgu.edu.vn).

- Thí sinh tham gia đủ 7/7 ngày và trả lời đúng tối thiểu 56/70 câu hỏi sẽ có cơ hội nhận các phần quà hấp dẫn. Thứ tự ưu tiên tính điểm chung cuộc:

+ Tham gia đủ 7/7 ngày diễn ra cuộc thi.

+ Số lượng câu trả lời đúng.

+ Thời gian trả lời sớm nhất.

 

Để tham gia Cuộc thi mời bạn click vào link dưới đây để bắt đầu làm bài:

https://forms.gle/JuxYzqLSgi6eUfQ76

 

Lưu ý:

- Thời gian làm bài chỉ có 10 phút và chỉ được làm một lần duy nhất.

- Thời hạn làm bài từ lúc nhận được link dự thi đến 15 giờ ngày hôm sau (kết quả làm bài sau 15 giờ hôm sau sẽ không được ghi nhận).

Chúc bạn thành công!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI