Giáo dục

Thiết thực tổ chức các hoạt động cho sinh viên tìm hiểu văn hóa truyền thống lịch sử dân tộc, đất nước Việt Nam từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước trong sinh viên; Tạo sân chơi trí tuệ cho hội viên – sinh viên nhằm nâng cao kiến thức, khả năng ứng phó tư duy linh hoạt và kiến thức về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang tổ chức cuộc thi trực tuyến: Tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, đất nước Việt Nam, Chủ đề: "Dân ta phải biết sử ta". Xem thêm